Soğutma & İklimlendirma

İklimlendirme Nedir?
Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır. İklimlendirme terimi İngilizce'deki air condition (hava şartlandırılması) ve Almanca'daki klima terimine karşılık gelir. Türkçe'de iklimlendirme ve klima terimlerinin her ikisi de kullanılmaktadır. Klima ve soğutma sistemleri ortam havasını serinleterek çalışma ve yaşama koşullarını ideal seviyelere çeker. Aşırı sıcaklar yüzünden konforlu yaşam şartlarından mahrum olan kişiler klimalar sayesinde daha rahat bir ortama kavuşur. Klima ve soğutma sistemleri ortamda bulunan canlı ya da cansız mal ve metaların da sıcaktan etkilenmemesini sağlar.
Soğutma Sistemleri Nasıl Çalışır?
Soğutma sistemleri belirli bir basınç durumunda bulunan likit soğutucu akışkanın istenilen sıcaklıkta buharlaştırılması ve buhar halinden tekrar sıvı hale dönüştürülmesi prensibi ile çalışır. Çevrim aracı olarak gaz kullanılır. Gaz kompresör yardımı ile ezilip sıkıştırılır ve bunun sonucunda sıvılaşır. Sıkıştırma işlemi sırasında bir ısı oluşur. Bu ısı fan aracılığı ile dış ortama atılır. Kompresör baskısı ile sıvı haline dönüşen gaz kompresörün baskısı azaltılarak tekrar gaz haline dönüşür. Bu arada bulunduğu ortamdan ısı çeker. Bu ısı çekme işlemi sayesinde ortamın sıcaklığı düşer. Dışarı serin hava üflenir. Bu çevrim işlemi tekrar edilerek ortam sıcaklığı düşürülür. Klima ve soğutma sistemleri ilk yıllarında soğutucu akışkan olarak amonyak ve karbondioksit kullanıyordu. Ancak günümüzde freon kullanılmaktadır. Soğutucu akışkan gaz üzerinden çalışmalar devam etmektedir. Atmosfere en az zararı verecek gaz türü üretilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla r22 gazı kullanarak çalışan klimaların üretimi sonlandırılmıştır. Bu gazın üretimi kısıtlanmıştır. Mevcut stoklar 2020 yılına kadar kullanılabilecek ve daha sonra kullanımı yasaklanacaktır. Bunun nedeni bu gazın ozon tabakasına verdiği zarardır. Çalışılan ya da yaşanan ortamın ısı konforu oldukça önemlidir. İdeal ısılarda çalışma performansını çok daha iyi düzeyde olduğu bilinmektedir. Klima ve soğutma sistemleri ideal çalışma ve yaşama ortamını sağlamaya çalışır. İleri soğutma sistemleri daha düşük sıcaklıklarda korunması gereken şeyleri korur. Sıfırın altı derecelerde durması gereken kimyasallar, tüketim maddeleri ve diğer maddeler soğutma sistemlerinin sağladığı imkanlarla korunur.

Tüm Sorularınız İçin

Aydın Soğutma